Skarbnik

Liczba odwiedzających: 15722

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski

tel.: (22) 600 7 222
e-mail: skarbnik@powiat-otwocki.pl
ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 307Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

  • realizacja polityki finansowej powiatu;
  • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;
  • przygotowywanie projektu budżetu powiatu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu;
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
  • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
  • zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  • sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi powiatu i Starostwa;
  • nadzorowanie bezpośrednio pracy Wydziału Finansowego.