Komunikacja i transport

Liczba odwiedzających: 156379
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Kontakt

Uwaga !
Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) od 01.07.2023 r. nie obowiązuje już opłata ewidencyjna.
W związku z powyższym prosimy nie uiszczać opłaty ewidencyjnej, przy dokonywaniu opłat za poszczególne czynności.


a) Rejestracja pojazdów tel. 22 600-7-138, 139, 140
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30


Obsługa interesantów odbywa się w systemie mieszanym tj.:
rejestracja pojazdów - po wcześniejszym internetowym umówieniu wizyty, „internetowe umówienie wizyty - odbywa się za pośrednictwem „elektronicznego kalendarza" dostępnego na stronie
https://bezkolejki.eu/spotwock poprzez ww. narządzie na wizytę w rejestracji pojazdów można umówić się z 7 dniowym wyprzedzeniem, w dniu wizyty w biletomacie należy w pobrać numerek „U" wpisując
kod potwierdzający umówioną wizytę.";
rejestracja pojazdów - po pobraniu numerka z biletomatu „R" (ilość wydanych numerków i kolejność wezwań generowana jest przez system kolejkowy);
odbiór dowodu stałego - po pobraniu numerka z biletomatu „D" (ilość wydanych numerków i kolejność wezwań generowana jest przez system kolejkowy) Dokumenty można składać z wykorzystaniem
narzędzia PWPW lub ePuap Kompletne dokumenty związane z nabyciem/zbyciem pojazdu można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa.


b) Prawo jazdy, Rejestracja łodzi tel. 22 600-7-134, 136
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30
prawa jazdy - obsługa interesantów odbywa się po pobraniu numerka z biletomatu „P" (ilość wydanych numerków i kolejność wezwań generowana jest przez system kolejkowy);


c) Transport drogowy i Transport publiczny, OSK, Instruktorzy, Parking tel. 22 600-7-135
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30 obsługa interesantów odbywa się wg. kolejności przyjścia


d) Powiatowy Inżynier Ruchu tel. 22 600-7-131
obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.