Komunikacja i transport

Liczba odwiedzających: 192278
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Kontakt

 

Ograniczenie liczby spraw:


- Każda osoba (interesant) może załatwić maksymalnie trzy sprawy dziennie. Ograniczenie to obowiązuje zarówno osoby działające we własnym imieniu, jak i pełnomocników. Celem tych zmian jest zakończenie procederu rezerwacji dokonywanych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.


System mieszany obsługi:


- Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywa się w systemie mieszanym. Oznacza to, że interesanci mogą umówić wizytę wcześniej przez internet lub pobrać numerek z biletomatu na miejscu. Rejestracja pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym umówieniu wizyty za pośrednictwem „elektronicznego kalendarza” dostępnego na stronie www.bezkolejki.eu/spotwock. W dniu wizyty należy pobrać z biletomatu numerek, wpisując kod potwierdzający umówioną wizytę. 


- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rezerwacji internetowej, takich jak błędny numer VIN czy przekroczenie maksymalnej liczby spraw, pracownik Starostwa ma prawo do usunięcia rezerwacji internetowej lub odmowy obsługi bez podania przyczyny.


Przypominamy również, że kompletne dokumenty związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu, rejestracją pojazdu bądź wnioski o wtórnik dowodu, wtórnik tablicy lub dodatkową tablicę można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa bądź za pośrednictwem e-puap lub platformy www.esp.pwpw.pl


Dziękujemy za zrozumienie i współpracę! Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany usprawnią obsługę interesantów.


Do pobrania:


Zarządzenie Starosty Otwockiego z dn. 21 czerwca 2024 roku - https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,31509,zarzadzenie-nr-34-2024-w-sprawie-ustalenia-organizacji-pracy-starostwa-powiatowego-w-otwocku.pdf