O powiecie

Liczba odwiedzających: 24786
Powiat otwocki obejmuje 615 km2 tuż za progiem Warszawy. Trzy miasta - Otwock, Józefów i Karczew - oraz 135 wsi zamieszkuje łącznie ponad 123 tysiące osób. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. Potencjał rozwojowy powiatu lokuje go w czołówce wszystkich powiatów Polski. Zaletami regionu są znakomite położenie - bliskie sąsiedztwo metropolii, dostępność komunikacyjna, jakość rynku pracy, infrastruktura otoczenia biznesu oraz dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku - prawdopodobnie najlepsze w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy.

Zachodnią granicę regionu wyznacza Wisła - największa ozdoba mazowieckiego pejzażu i rarytas przyrodniczy w skali kontynentu. Na żyznym wiślanym tarasie z malowniczymi starorzeczami niepodzielnie panują wspaniałe sady i uprawy warzyw. Wyżej położone obszary z oryginalnym krajobrazem zalesionych wydm, z charakterystyczną zabudową osiedli, zatopioną w zieleni sosen oferują jeden z najbardziej interesujących pejzaży Polski. Taka sceneria w połączeniu z leczniczymi walorami klimatu i bliskością Warszawy, zadecydowała przed ponad stu laty o powstaniu największych miast powiatu - Otwocka i Józefowa. Położoną we wschodniej części regionu krainę pól na Równinie Garwolińskiej urozmaicają doliny małych rzek - Świdra i jego dopływów, z których największym jest Mienia. Wśród podwarszawskich powiatów, otwocki wyróżnia się wysoką lesistością. Wielkim bogactwem są właśnie rozległe bory, bezcenne przyrodniczo łąki i torfowiska oraz naturalne, dzikie koryta Wisły i Świdra. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej metropolii zdecydowało o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, licznych rezerwatów i jest atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz magnesem dla turystów.