Sygnalista

Liczba odwiedzających: 7505
W Starostwie Powiatowym w Otwocku został wdrożony „Regulamin przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów”, opracowany na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE z 26.11.2019).

Zgodnie z ww. Dyrektywą status sygnalisty uzyskuje osoba, która na podstawie faktów, w interesie publicznym dokonuje zgłoszenia różnego rodzaju nieprawidłowości w instytucji publicznej lub firmie.

Osobą dokonującą zgłoszenia może być osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat zaistniałych lub prawdopodobnych naruszeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Zgłoszenia może dokonać tylko osoba pracująca obecnie lub wcześniej w jednostce, osoba starająca się o pracę bądź osoba związana w udokumentowanej formie z zadaniami wykonywanymi przez jednostkę. Regulamin zapewnia ochronę osobom zgłaszającym naruszenia. Osoby dokonujące zgłoszenia w złej wierze bądź dokonujące zgłoszenia niepoważnego nie podlegają ochronie.

Przewiduje się możliwość zgłaszania nieprawidłowości kanałem wewnętrznym - jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz Starostwa, bądź kanałem zewnętrznym - jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Starostwa (przekazywane jest do właściwego organu). 

Zgłoszenia są przyjmowane:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail sygnalwewn@powiat-otwocki.pl lub sygnalzewn@powiat-otwocki.pl
  • pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock z adnotacją na kopercie „Sygnał W” (zgłoszenia wewnętrzne) lub „Sygnał Z” (zgłoszenia zewnętrzne)
  • osobiście podczas spotkania z upoważnionym pracownikiem Starostwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 w siedzibie urzędu przy ul. Komunardów 10 w pokoju nr 24.

Do pobrania: