Zabierz głos i wypełnij ankietę!

Data: 11.08.2021 r., godz. 10.05    1510
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam przygotować ten dokument. Każdy głos i opinia ma znaczenie.
Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027 ma określić między innymi kluczowe kierunki rozwojowe, obszary strategiczne Powiatu na najbliższe lata oraz przyczynić się do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Długofalowym efektem opracowania i wdrożenia strategii powinna być wyższa jakość życia mieszkańców Powiatu. Ponadto, opracowanie będzie pomocne w procesie aplikowania o nowe środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej. Ankieta pozwoli zapoznać się z Państwa opiniami, sugestiami oraz w znacznym stopniu wspomoże proces tworzenia nowej strategii. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut.

Ankietę należy uzupełnić poprzez formularz online klikając poniżej:
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Ankieta będzie aktywna do dnia 6 września.

Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a otrzymane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027” oraz raportem z badań ankietowych, będącym jej integralnym komponentem.

Dziękujemy za każdą opinię!