Pracujemy nad strategią rozwoju powiatu

Data: 14.07.2021 r., godz. 14.00    292
Pracujemy nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027. W dniach 12-13 lipca br. odbyły się warsztaty strategiczne związane z procesem tworzenia tego dokumentu.
W trakcie dwudniowych warsztatów, samorządowcy z powiatu i okolicznych gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i lokalni społecznicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i uwagami. Podczas warsztatów zebrano dane, które posłużą do wskazania celów strategicznych oraz sformułowania zadań w dokumencie. Wszystko po to, żeby nowa strategia rozwoju powiatu uwzględniała potrzeby wszystkich mieszkańców.

W najbliższym czasie rozpocznie się proces dystrybucji i zbieranie ankiet, w których swoje opinie przedstawią wszyscy chętni.


                        Warsztaty przeprowadził prof. Andrzej Raszkowski, który jest odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznego dokumentu strategii.