100 000 zł na przebudowę drogi w Dobrzyńcu

Data: 30.06.2021 r., godz. 16.00    377
Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, już wkrótce droga powiatowa w Dobrzyńcu zostanie zmodernizowana. 30 czerwca br. przedstawiciele władz powiatu podpisali umowę na realizację tego przedsięwzięcia.
Powiat Otwocki otrzymał dotację w wysokości 100 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

30 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim, Delegatura w Wołominie przedstawiciele władz powiatu: Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Powiatu Otwockiego Paweł Zawada oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec - gmina Kołbiel".

W ramach zadania na odcinku około 555,00 mb zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego oraz nowe oznakowanie poziome.

Termin ukończenia prac prognozowany jest na koniec października br.