II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Data: 13.06.2021 r., godz. 09.45    698
Jaki obraz trzeciego sektora wyłonił się po miesiącach pandemii? Jak organizacje i stowarzyszenia mogą włączyć się dziś w przedsiębiorczość społeczną? Między innymi o tym Powiat Otwocki i Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będą chcieli rozmawiać z przedstawicielami powiatowych NGO już 15 czerwca.
Ostatni rok dla sektora NGO był czasem szczególnym. Z jednej strony rozwijało się wiele prospołecznych inicjatyw, a z drugiej – pandemiczne ograniczenia spowodowały zahamowanie działalności fundacji i stowarzyszeń na niektórych obszarach. Jaki obraz trzeciego sektora wyłonił się po miesiącach pandemii? Jak organizacje i stowarzyszenia mogą włączyć się dziś w przedsiębiorczość społeczną? Między innymi o tym Powiat Otwocki i Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będą chcieli rozmawiać z przedstawicielami powiatowych NGO podczas II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

W powiecie otwockim funkcjonuje ponad 300 organizacji pozarządowych, które działają między innymi w obszarze sportu, kultury czy pomocy społecznej. Często nie znamy ich nazwy, ale widzimy ważne efekty działań. Stoją za wydarzeniami skierowanymi do młodzieży, wspierają seniorów albo pomagają w zbiórkach środków, które ratują życie.

W ubiegłym roku, z inicjatywy powiatu otwockiego, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń spotkali się po raz pierwszy, aby dzielić się doświadczeniem i zdobywać wiedzę, która wspiera ich rozwój. Mało kto spodziewał się wtedy, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć sektorowi NGO w kolejnych miesiącach.

Pandemia sprawiła, że wiele zaplanowanych projektów nie udało się zrealizować. Inne odbyły się w ograniczonym wymiarze. Teraz chcemy się spotkać, podsumować ostatni czas, a jednocześnie poruszyć ważny i aktualny temat przedsiębiorczości społecznej w działalności NGO. Eksploracja tego obszaru jest możliwa między innymi dzięki tegorocznemu współorganizatorowi Forum – Lokalnemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej. Goście wydarzenia, które odbędzie się już 15 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, poznają różne formy współpracy organizacji i samorządu, dowiedzą się tego, jak rozwijać ekonomicznie organizację poprzez odpłatną działalność statutową, ale też zapoznają się z dobrymi praktykami wybranych NGOsów. W programie przewidziano również panel dyskusyjny, w którym zostaną poruszone tematy ważne dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Cieszę się, że ponownie będziemy mogli spotkać się z przedstawicielami trzeciego sektora, aby z jednej strony wsłuchać w ich głos, dowiedzieć się o wyzwaniach i problemach, z którymi się mierzą, a z drugiej strony podjąć się próby odpowiedzi na nie. Już pierwsze forum pokazało, jak ważny jest nasz dialog i wymiana doświadczeń. Jako samorząd zawsze chcemy wspierać tych, którzy rozwijają nasze lokalnych społeczności i działają dla dobra wspólnego. Zapraszam wszystkich przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w Forum. – mówi Kinga Błaszczyk, Członek Zarządu Powiatu Otwockiego.

Uczestnictwo i zgłoszenia
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszenia (plik do pobrania dostępny poniżej) oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-otwocki.pl lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do dnia 14 czerwca 2021r. (decyduje data wpływu formularza).

Forum jest współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim”. Patronem medialnym jest Linia Otwocka.


Do pobrania: