Uchwała Budżetowa na 2020 rok podjęta!

Data: 20.12.2019 r., godz. 15.30    697
Uchwała Budżetowa na 2020 rok podjęta! W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Otwocku podczas XV Sesji podjęła najważniejszą uchwałę, określającą wydatki i dochodu Powiatu Otwockiego w 2020 roku.
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od wyjątkowego wydarzenia, jakim było wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Najpiękniejsze Krajobrazy Powiatu Otwockiego". Jacek Gołąbiewski (I miejsce), Piotr Zawadka (II miejsce) oraz Leszek Adamczyk (III miejsce) otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk: Cezarego Łukaszewskiego - Starosty Otwockiego oraz Krzysztofa Kłóska - Wicestarosty Otwockiego.

Uchwały podjęte podczas XV sesji Rady Powiatu w Otwocku w dniu 19 grudnia 2019 r.:
1) 115/XV/19 - w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.;
2) 116/XV/19 - w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.;
3) 117/XV/19 - w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
4) 118/XV/19 - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok:
5) 119/XV/19 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033;
6) 120/XV/19 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;
7) 121/XV/19 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2020 r.;
8) 122/XV/19 - w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna;
9) 123/XV/19 - w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Otwockiego;
10) 124/XV/19 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy;
11) 125/XV/19 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. J. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku;
12) 126/XV/19 - w sprawie rozpatrzenia skargi BB Instal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na działanie Starosty Otwockiego;
13) 127/XV/19 - w sprawie przekazania wniosku;
14) 128/XV/19 - w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
15) 129/XV/19 - w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

XV sesję Rady Powiatu prowadził Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki.

XV Sesja Rady Powiatu w Otwocku - wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym