XVI Sesja Rady Powiatu w Otwocku

Data: 03.02.2020 r., godz. 09.00    577
30 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, Sesja Rady Powiatu w Otwocku, podczas której Radni zajęli się głównie tematem oświaty, dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz zaleceniami komisji rewizyjnej.
Uchwały podjęte podczas XVI sesji Rady Powiatu w Otwocku 30 stycznia 2020 r.:

1) 130/XVI/20 - w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.;
2) 131/XVI/20 - w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.;
3) 132/XVI/20 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47;
4) 133/XVI/20 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
5) 134/XVI/20 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
6) 135/XVI/20 - w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Sprawozdania, które były przedmiotem obrad XVI sesji:
1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki za rok 2019;
2) Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

XVI sesję Rady Powiatu prowadził Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki.

XVI Sesja Rady Powiatu w Otwocku