Kontynuacja Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 02.10.2020 r., godz. 00.00    885
Kontynuacja obrad XXIV sesji Rady Powiatu Otwockiego odbędzie się 5 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.
Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, na podstawie § 9 ust. 6 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3657), zawiadamia o kontynuacji obrad XXIV sesji – nadzwyczajnej (szóstej kadencji) Rady Powiatu Otwockiego na trzecim posiedzeniu tej samej sesji w poniższym terminie:

5 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:00
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego
w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.