Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Otwocku

Data: 02.09.2020 r., godz. 10.00    1021
1 września na otwockim cmentarzu odbyła się uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Wśród mogił pośród otwockich sosen upamiętniono bohaterów tamtych tragicznych wydarzeń, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

W patriotycznej uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Otwockiego: Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Powiatu Otwockiego, Piotr Mateusz Kudlicki – Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, a także Miasta Otwock: Sławomir Sierański – Wiceprezydent Miasta Otwocka. Obecni byli też inni znamienici goście m.in.: Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej w Otwocku, Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Koła nr 4 „Fromczyn” w Otwocku, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, harcerze, uczniowie klas mundurowych.

W swoim przemówieniu Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki przypomniał o tragicznych wydarzeniach września 1939 r. na terenie powiatu Otwockiego. Wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Mateuszem Kudlickim złożył też wieniec pod pomnikiem poległych podczas II Wojny Światowej żołnierzy.

Modlitwę w intencji poległych żołnierzy na zakończenie wydarzenia poprowadził ks. Bogdan Sankowski.


Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki, w swoim wystąpieniu przypomniał o tragicznych
wydarzeniach września 1939 r.Wieniec pod centralnym pomnikiem złożyli: Krzysztof Kłósek - Wicestarosta Otwocki i Piotr Mateusz Kudlicki - Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego.