Zasady obsługi interesantów od 20 lipca br.

Data: 16.07.2020 r., godz. 14.00    2155
Od 20 lipca br. zmieniają się zasady przyjęć interesantów w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Otwocku. Większość wydziałów rozpoczyna bezpośrednią obsługę interesantów. Czynna będzie także kancelaria przy ul. Komunardów.
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty, od poniedziałku, 20 lipca, zmienia się organizacja pracy w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • Kancelarie ogólne przy ul. Komunardów oraz przy ul. Górnej rozpoczynają bezpośrednią obsługę interesantów - likwidowane są urny do przyjmowania dokumentów.
  • Wydział Komunikacji i Transportu będzie kontynuował obecną formą pracy, czyli przyjmowanie interesantów po wcześniejszym zapisie elektronicznym lub na podstawie biletomatu. Interesanci będą oczekiwali na zewnątrz budynku i będą wywoływani w kolejności.
  • Wydział Geodezji i Kartografii - rozpoczyna bezpośrednią obsługę interesantów. Na parterze budynku przy ul. Komunardów będą otwarte 2 stanowiska.
  • Wydział Architektury i Budownictwa - będzie obsługiwał interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sekretariacie Wydziału.
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - obsługa interesantów będzie odbywała się z wykorzystaniem wejścia od ul. Rzemieślniczej (zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika merytorycznego).
  • Pozostałe Biura lub Wydziały będą funkcjonowały tak, jak dotychczas - obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dodatkowo - zostanie otwarta kasa przy ul. Komunardów.

Jednocześnie prosimy pamiętać o stosowaniu się do aktualnych Rozporządzeń, czyli obowiązkowym używaniu maseczek ochronnych lub przyłbic.