Kolejne wsparcie z UE dla Powiatu Otwockiego!

Data: 08.05.2024 r., godz. 08.00    428
Miło nam poinformować, że Powiat Otwocki otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”. Projektem objęta zostanie również jednostka podległa, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.

logotypy_dofinansowanie z ue.jpg (33 KB)


Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Otwockiego, a jego rezultatem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Powiatu.


W ramach projektu zaplanowano realizację 4 następujących zadań:


· Zadanie 1 - Usługi doradcze wspomagające realizację projektu,


· Zadanie 2 - Obszar organizacyjny obejmujący przygotowanie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa oraz  wykonanie audytu SZBI,


· Zadanie 3 - Obszar kompetencyjny obejmujący szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kadry zarządzającej Powiatu, 


· Zadanie 4 - Obszar techniczny obejmujący zakup, instalację, konfigurację i wdrożenie rozwiązań informatycznych służących poprawie cyberbezpieczeństwa w Powiecie.


Z projektu skorzystają mieszkańcy Powiatu oraz pracownicy Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych, a jego realizacja poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z e-usług oferowanych przez Powiat.


Wartość projektu to 1 036 583,20 zł w tym:


· wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 756 498,69 zł


· wysokość wkładu Budżetu Państwa: 93 499,84 zł  


· wysokość wkładu własnego Powiatu Otwockiego: 186 584,69 zł.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Plakat-na-Rozwój-Cyfrowy.jpg (597 KB)