Dofinansowanie dla Powiatu Otwockiego

Data: 06.05.2024 r., godz. 12.00    453
Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób i kryzysów psychicznych, możliwości pomocy osobom w kryzysie to tylko część zagadnień, na które Powiat Otwocki pozyskał wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024".

Głównym realizatorem zadania będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a – placówka wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym dla osób przewlekle chorujących psychicznie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Domem Pomocy Społecznej „Anielin”.


Od 1 maja 2024 roku do 31 października 2024 roku na terenie powiatu otwockiego realizowane będzie zadanie pn. „Centrum Wsparcia Psychicznego – pilotaż współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” mające na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób i kryzysów psychicznych, możliwościach pomocy osobom w kryzysie, zasobach powiatu otwockiego w tym zakresie.  


W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące działania:


· 11 warsztatów szkoleniowo – edukacyjnych każdy po 3 godziny dla zróżnicowanych grup odbiorców: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna, w tym z placówek opiekuńczo – wychowawczych, dorosłe osoby chorujące psychicznie, kadra pracująca na co dzień z osobami w kryzysach psychicznych,


· „Kryzysownik” - publikacja w ilości 1500 egzemplarzy na temat zdrowia psychicznego i możliwościach uzyskania wsparcia w tym zakresie,


· nieodpłatny, ogólnodostępny punkt konsultacyjny działający w każdy poniedziałek; począwszy od 13 maja do 31 października  2024 roku w godzinach od 16.00 do 18.00 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku ul. Pułaskiego 5a, tel. 22 779-34-12,


· 3-dniowy wyjazd szkoleniowy „Zanurzenie w doświadczeniu” dla 20 dorosłych uczestników warsztatów i ich rodzin, z udziałem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,


· powiatowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października 2024 roku.


Na realizację zadania powiat otwocki uzyskał wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa  Mazowieckiego w wysokości 83 648,00 złotych. 


mazowsze dla zdrowia psychicznego.jpg (25 KB)