Geo-Portal Powiatu Otwockiego

Data: 21.05.2020 r., godz. 15.00    1614
Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań w Starostwie Powiatowym, wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków można złożyć przy wykorzystaniu platformy Geo-Portal Powiatu Otwockiego.
W celu złożenia wniosku należy:

1. Wejść w okno – udostępnianie materiałów zasobu.
2. Założyć konto – zalogować się.
3. Potwierdzić konto profilem zaufanym – jest to niezbędne do złożenia wniosku na dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
4. Złożyć zamówienie – wybrać właściwy wniosek i wypełnić go. Jako dane wyjściowe do wniosku należy wskazać np. gminę nr. działki, obręb.
5. Wysłać wniosek.
6. Komunikacja odnośnie złożonego wniosku następuje poprzez platformę Geo-Portal.

Dokument jest wydawany w formie elektronicznej poprzez pobranie kopii cyfrowej z platformy Geo-Portal. Istnieje także możliwość odbioru dokumentu osobiście lub wysyłki pocztą po weryfikacji prawidłowości wniosku przez pracownika i dokonaniu opłaty przez wnioskodawcę.

Wydział Geodezji i Kartografii