Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w dn. 30.04.2020 r.

Data: 05.05.2020 r., godz. 08.00    751
30 kwietnia 2020 r. odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Otwockiego Pana Cezarego Łukaszewskiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Otwocku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zdrowia.

Głównymi tematami spotkania było: przedstawienie stanu bezpieczeństwa sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej i publicznego na terenie Powiatu Otwockiego ze szczególnym odniesieniem do zagrożenia epidemiologicznego i aktualna sytuacja - wirus COVID-19 oraz tematyka wiosennego wypalania traw wraz z planowanymi akcjami informacyjnymi i prewencyjnymi.

Najważniejsze informacje w zakresie zagrożenia epidemiologicznego na dzień 30.04.2020 r.:
 • PSSE wydało łącznie 642 na osoby podjęte kwarantanną;
 • liczba potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 to 24, w tym 14 mężczyzn i 10 kobiet, w wieku od 7 do 85 lat. Spośród zarażonych 13 osób wyzdrowiało;
 • od 12.03.2020 r. policjanci na trenie powiatu otwockiego dokonali kontroli 9890 osób objętych kwarantanną domową, przy tym 1490 osób skontrolowano więcej niż jeden raz dziennie w ramach tzw. rekontroli;
 • zarejestrowano 2 ujawnione przypadki niestosowania się do kwarantanny;
 • policja realizując ustawowe zadania i obowiązki w związku ze stanem epidemii konsekwentnie kontroluje i sprawdza czy respektowane są przez mieszkańców powiatu otwockiego wprowadzone przepisami prawa ograniczenia, zakazy i nakazy a mianowicie dotyczą one takich obszarów jak: gromadzenia się osób w przestrzeni publicznej, przemieszczanie się osób w przestrzeni publicznej - pieszo, przemieszczanie się osób w transporcie zbiorowym, obowiązek zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej itp.;
 • policjanci łącznie od początku działań ujawnili 701 wykroczeń dotyczących złamania ww. obostrzeń, gdzie w większości przypadków policjanci zastosowali formę pouczenia;
 • dzielnicowi KPP w Otwocku i jednostek podległych nawiązali kontakt z wszystkimi osobami - rodzinami, dotkniętymi przemocą domową wobec których wszczęto procedurę Niebieska Karta, mają z tymi rodzinami bieżący kontakt i mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo tych osób realizują swoje zadania ze szczególna starannością;
 • Państwowa Straż Pożarna sprawiła 2 namioty, a Ochotnicza Straż Pożarna 1 dla placówek medycznych na terenie powiatu otwockiego, w tym 2 dla Szpitala przy ul. Batorego w Otwocku i 1 dla Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Straż również regularnie sprawdzała szczelność sprawionych namiotów.

W ramach pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 • utrzymuje łączność z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) i służbami Wojewody, sąsiednimi powiatami, gminami, Policją, PSP, SANEPID, NGO-sami, wydziałami starostwa – koordynując działania i obieg informacji;
 • monitoruje dane w postaci informacji, komunikatów, , zaleceń i poleceń Wojewody, alertów z instytucji, służb i organizacji, które są opracowywane i przekazywane do gmin, służb, inspekcji i jednostek organizacyjnych;
 • przygotowuje i organizuje posiedzenia i pracę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) – gdy zaistnieje potrzeba. Odbyły się 2 spotkania (3 marca i 13 marca br.);
 • koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, firmami, szpitalami w pozyskiwaniu, zbieraniu informacji o zapotrzebowaniu na na środki dezynfekcyjne, ochrony osobistej.
Najważniejsze informacje w zakresie wiosennego wypalania traw na w okresie 01.01.2020 r. - 28.04.2020 r.:
 • odnotowano 248 przypadków wypalania traw i nieużytków, najwięcej w Gminie Karczew;
 • odnotowano 57 przypadków pożarów powierzchni leśnych;
 • łącznie powierzchnia pożarów wyniosła 153,88 ha - uwzględnione tylko trawy, nieużytki i lasy bez pożarów obiektów.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego