Geodeta Powiatowy – GP

Liczba odwiedzających: 5135
Geodeta Powiatowy Mieczysław Mazek
ul. Górna 13
tel. (22) 600 7 161
e-mail: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Do zadań Geodety Powiatowego, działającego w Wydziale Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

  • kierowanie pracami Wydziału Geodezji i Kartografii;
  • prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego;
  • załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty;
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami i analizami opracowywanymi przez Wydział Geodezji i Kartografii.