Biuro Rady Powiatu – RP

Liczba odwiedzających: 2460
Kierownik Biura Honorata Tarnowska
(22) 778-13-37
e-mail: htarnowska@powiat-otwocki.pl

Inspektor Klaudia Szczepańska
(22) 778-13-34

Podinspektor Paulina Przybysz
(22) 778-1-334
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl