Wydział Finansowy -WF

Liczba odwiedzających: 7631
  • Kierownictwo Wydziału
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego Małgorzata Komosa /pok. 310/
tel. (22) 600 7 142

  • Biuro Budżetu
Inspektor Dorota Frelek /pok. 308/
tel. (22) 600 7 146
e-mail: dfrelek@powiat-otwocki.pl

Inspektor Edyta Kośmicka
tel. (22) 600 7 145
e-mail: ekosmicka@powiat-otwocki.pl

Inspektor Katarzyna Żuławnik /pok. 311/
tel. (22) 600 7 144
e-mail: kzulawnik@powiat-otwocki.pl

Inspektor Wanda Stańczak /pok. 309/
tel. (22) 600 7 143
e-mail: wstanczak@powiat-otwocki.pl

Inspektor Aneta Mroczkowska /pok. 309/
tel. (22) 600 7 143
e-mail: amroczkowska@powiat-otwocki.pl

Inspektor Bogumiła Zawada /pok. 309/
tel. (22) 600 7 143
e-mail: bzawada@powiat-otwocki.pl

Inspektor Marlena Zduńczyk /pok. 311/
tel. (22) 600 7 144
e-mail: mzdunczyk@powiat-otwocki.pl

Inspektor Monika Skolmowska-Pabian
tel. (22) 600 7 148

  • Stanowisko ds. Płac
Główny Specjalista Grażyna Sosnowska /pok. 308/
tel. (22) 600 7 146