Program opieki nad zabytkami

Liczba odwiedzających: 653
Uchwałą Nr 218/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 roku został przyjęty "Program opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013-2017"