Spółka Wodna Celestynów Północ, gm. Celestynów (2018) - obejmuje część obrębu Celestynów ograniczony od południowego zachodu linią kolejową

Liczba odwiedzających: 2086
Adres:
Spółka Wodna Celestynów Północ
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów
Adres korespondencyjny: ul. Obrońców Pokoju 34B, 05-430 Celestynów


Zarząd spółki:
Przewodniczący - Krzysztof Wieczorkowski, tel. 602 110 578, e-mail: k.wieczorkowski@wp.pl
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Zawada, 513 997 709
Sekretarz - Edward Kręgielewski
Członek - Adam Piętka
Członek - Zbigniew Matosek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Mieczysław Bąk
Wiceprzewodniczący - Mirosław Zawada
Sekretarz - Janina Klejn

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank: Raiffeisen Polbank
Nr konta: 07 1750 0012 0000 0000 4091 0794

Spółka Wodna Celestynów Północ została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 595 w dniu 23.05.2018 r.