Ogłoszenie o sprzedaży

Starostwo Powiatowe w Otwocku informuje o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego powiatu otwockiego.