IX Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

Data: 21.10.2022 r., godz. 12.30    1626
Ponad stu przedstawicieli przedsiębiorców, sektora nauki, samorządu i NGO spotkało się podczas IX Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, aby dyskutować, dzielić się doświadczeniem, ale i szukać rozwiązań dla nowych wyzwań.

Tegoroczna, 9. edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, której organizatorami byli Powiat Otwocki oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Otwocku, odbyła się pod hasłem: „Kryzys szansą na zmianę”. Hasło przewodnie wybrzmiewało zarówno z prelekcji, jak i debaty podczas panelu dyskusyjnego.


Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, który wraz z przedstawicielką współorganizatora wydarzenia - dr hab. Magdaleną Sitek, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie otwierając Forum, podkreślił jego ważną rolę. Od wielu lat stanowi ono bowiem platformę, dzięki której różne środowiska działające na rzecz rozwoju naszego regionu lepiej się rozumieją, a w konsekwencji skuteczniej współpracują.


Obecna na wydarzeniu Kamila Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mówiła o tym, na co mogą liczyć przedsiębiorcy w kryzysie oraz w jakiej formie mogą otrzymać wsparcie. 


O ekonomii społecznej jako szansie dla rynku pracy opowiadała Małgorzata Woźnicka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Spotkanie było również okazją do nagrodzenia i wyróżnienia najlepszych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Starosta Krzysztof Szczegielniak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska wręczyli nagrody w konkursie „Buzdygan Marszałka Bielińskiego”, zaś rektor WSGE Małgorzata Sitek wraz  prorektor Małgorzatą Such-Pyrgiel  wręczyły Nagrody Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Laureaci konkursów udowodnili, że przedsiębiorczość i działania na rzecz wspólnego dobra w naszym regionie ma się dobrze!


Ostatnim punktem wydarzenia był panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców i sektora nauki. 


Partnerami wydarzenia byli:Port Ruda, Onitra Najtańsze Ubezpieczenia i Glass Residence Otwock.