Szkolenie NGO i innych partnerów społecznych

Data: 23.05.2022 r., godz. 13.30    359
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.
Szkolenie nt. Współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi innymi partnerami społecznymi w zakresie zlecania zadań publicznych oraz dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Cel szkolenia
  • Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym: omówienie zasad składania ofert, zawierania umów oraz rozliczania przyznanej dotacji i sprawowania kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadań publicznych;
  • Zapoznanie z nową formą zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej z wykorzystaniem „Generatora Wniosków”;
  • Zapoznanie z możliwościami dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w obszarze kultury i dziedzictwa oraz kultywowania tradycji orężnych;
  • Omówienie zasad udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych.

Miejsce i termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Promenada Zegrze, ul. Spacerowa 35, 05-126 Białobrzegi.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
  • I etap - 27.05.2022 r. (od godziny 9.00 – 16.00) skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
  • II etap – 27 (od godziny 16.00) – 29.05.2022 r. skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez Ministra Obrony Narodowej, jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgłoszenie w terminie do 25 maja 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 30 osób) w szkleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej organizacji/jednostki samorządu terytorialnego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione droga elektroniczną lub telefonicznie.

Dojazd do Ośrodka Promenada Zegrze we własnym zakresie.

Istniej także możliwość uczestniczenia w szkoleniu w formie zdalnej. Aby wziąć udział w szkoleniu w formie zdalnej należy w formularzu zgłoszenia podać adres mailowy. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail wraz z właściwym linkiem do szkolenia.