Konkurs grantowy „Zielona Ławeczka” 2022

Data: 10.05.2022 r., godz. 14.10    432
Fundacja BOŚ zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Zielona Ławeczka” 2022 skierowanym do mieszkańców miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, samorządy i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców, pokażmy jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł!

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu wchodzi:
• dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
   - bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
   - wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
• ławka parkowa – wartość 520 zł;
Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

Projekt realizowany jest poprzez stronę internetową zielonalaweczka.pl . Można znaleźć na niej szczegółowe informacje o projekcie, regulamin, terminarz, a także opis zadań niezbędnych do wzięcia udziału w projekcie.