Roczna ocena jakości wody

Data: 01.03.2022 r., godz. 15.00    1578
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku opublikował ocenę jakości wody za ubie-gły rok. Woda ze wszystkich wodociągów publicznych, lokalnych i zakładowych na terenie powiatu otwockiego spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia w powiecie otwockim za 2021 rok.

Badanie jakości wody zostało przeprowadzone w dwunastu wodociągach publicznych w miejscowościach: Otwock, Józefów, Glinki, Celestynów, Glina, Ostrów, Bocian, Rzakta, Lipowo, Majdan, Osieck, Sobienie-Jeziory oraz w wodociągu lokalnym hydroforni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Badaniu poddano także 16 ujęć indywidualnych zaopatrujących w wodę obiekty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w budynkach: użyteczności publicznej, mieszkania zbiorowego lub mieszkalnych.

Łącznie w miastach i gminach powiatu otwockiego pobrano ponad 220 próbek wody.
Po wszystkich przeprowadzonych działaniach kontrolnych otwocki sanepid orzekł, że jakość wody w wodociągach zaopatrujących mieszkańców powiatu otwockiego w 2021 roku była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.

Powiatowa stacja podkreśla, że w ubiegłym roku nie odnotowała od mieszkańców powiatu zgłoszeń dotyczących niepożądanych reakcji niepożądanych, związanych ze spożyciem wody, jak również dotyczących jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Do pobrania: Roczna ocena jakości wody w powiecie otwockim za rok 2021