Mierzymy natężenie hałasu!

Data: 15.02.2022 r., godz. 10.50    611
Do władz powiatu coraz częściej docierają informacje o wysokim poziomie hałasu w kilku miejscach wzdłuż zmodernizowanej drogi ekspresowej S-17. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w obecności Wicestarosty Pawła Zawady dokonali pomiarów w wyznaczonych miejscach.
Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w obecności Wicestarosty Pawła Zawady w dniu 14 lutego br., za pomocą decybelomierza dokonali pomiarów hałasu w okolicach zmodernizowanej drogi ekspresowej S-17. Urządzenie to pozwala w wiarygodny sposób mierzyć poziom hałasu oraz ustalić, jaki jest faktyczny poziom rozgłosu wzdłuż trasy. Wyniki pomiarów wskażą, czy normy zostały zachowane, czy jednak są uciążliwości. Jeśli takie będą, ocena pomiaru będzie stanowić dowód w dalszych postępowaniach dotyczących egzekwowania od zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zastosowania sposobów niwelowania uciążliwości.

Przy pomiarach, które były dokonywane na terenie Gminy Wiązowna w okolicach Domu Opieki Senior Med oraz Domu Opieki Olimp, obecni byli także inżynierowie ruchu.