Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Data: 25.11.2021 r., godz. 12.30    96
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju, zaprasza na II Konferencję pn. „Linia Otwocka - Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje m.in. Starosta Otwocki.
Głównym celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Konferencja jest bezpłatna i jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych tj. Urzędu Miasta Otwocka, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, pracowników placówek oświatowych, instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia, polityką społeczną i oświatą.

Termin: 6 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-15.00
Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock

Formularz rekrutacji na konferencję dostępny tutaj. Termin przesłania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 30 listopada br.

Szczegółowe informacje:
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Placówka Profilaktyczna
ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 70 98
www.konstruktywny.eu