Anioły wśród Wolontariuszy

Data: 23.11.2021 r., godz. 12.00    612
Powiat Otwocki zachęca wszystkie osoby i instytucje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatów w konkursie "Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego".
Wspierają seniorów, działają na rzecz najmłodszych, organizują akcje krwiodawstwa i zbiórki charytatywne, przygotowują paczki dla najbardziej potrzebujących lub opiekują się chorymi – to tylko niektóre z działań, którymi zajmują się wolontariusze.

Na terenie powiatu otwockiego działa wiele fundacji, stowarzyszeń oraz indywidualnych osób, które zupełnie bezinteresownie pomagają innym, potrzebującym ludziom. To właśnie te osoby chcemy poznać i nagrodzić statuetką Anioła Wolontariatu.

Zachęcamy instytucje i osoby prywatne, które korzystają z pomocy wolontariuszy, a także same działające społecznie osoby do zgłaszania się do konkursu.

Zgłoszenia można składać do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:
a) elektronicznie na adres e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl z tematem „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” (formularz powinien mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
b) papierowo na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock. Z dopiskiem „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.

Do pobrania:
Regulamin III edycji konkursu Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego
Zgłoszenie kandydata/grupy do konkursu