Oświadczenie Starosty

Data: 18.03.2020 r., godz. 14.00    634
Oświadczenie Starosty z dnia 18 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,

znajdujemy się dziś w wyjątkowej sytuacji. Parafrazując jednego ze współczesnych kanadyjskich pisarzy można powiedzieć, że w poprzedniej
rzeczywistości wyglądało na to, że można robić plany, a dziś przypomnieliśmy sobie o tym, że jednak nie można zaplanować wszystkiego.

W codziennej pracy, wśród wielu obowiązków wynikających z charakteru funkcji Starosty są również spotkania z mieszkańcami, grupami pracowników i osobami funkcyjnymi. Takim też było spotkanie przy okazji otwarcia biura poselskiego naszego Posła Dariusza Olszewskiego w dniu 12 marca. Wziąłem udział w tym spotkaniu z uwagi na fakt, że uczestniczyło w nim zaledwie kilkanaście osób. Spotkałem się z opiniami, że było to niefortunne spotkanie. Przede wszystkim z powodu swoich skutków – w związku z wykryciem koronawirusa u jednego z jego uczestników, zostałem objęty kwarantanną. Pragnę jednak uspokoić – wszystkie osoby, z którymi miałem kontakt po tamtym spotkaniu, mogą czuć się bezpiecznie. Na tym etapie nie było możliwości przenoszenia wirusa. Natomiast ja niebawem będę poddany odpowiednim badaniom.

Z każdego doświadczenia należy wyciągać wnioski. Dlatego, mając tę lekcję, zachęcam Państwa do pozostania w domu i ograniczenia kontaktów do minimum. Co do urzędu - Panowie Sekretarz i Skarbnik otrzymali ode mnie odpowiednie upoważnienia, aby realizować podstawowe funkcje i zadania starostwa, a także zapewnić ciągłość pracy podczas nieobecności mojej i Wicestarosty. Chciałbym Państwa zapewnić, że wszystko jest pod kontrolą. Dziękuję bardzo swoim pracownikom za odpowiedzialne i pełne zrozumienia zachowania. Dzięki nim, nie nabędziemy zbyt dużych opóźnień i zaległości w realizacji naszych ustawowych zadań.

W tych dniach ponad normalną aktywnością i odpowiedzialnością wykazują się nasze służby. Pracownicy SANEPiDu, Policjanci, Strażacy, opieka społeczna, a przede wszystkim pracownicy Służby Zdrowia. Dziękuję im za pełne odpowiedzialności i poświęcenia działania. To dla nich najważniejszy egzamin w zawodowym życiu. Słyszymy, że epidemia w Polsce ma łagodniejszy przebieg niż gdzie indziej w Europie, ale jej tendencja rozwojowa budzi nasz niepokój. Jestem jednak przekonany, po doświadczeniach ostatnich dni, że damy jej radę.

Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu otwockiego zdrowia, pozytywnego myślenia i wytrwałości. Pamiętajcie, że nie pozostawimy nikogo potrzebującego bez pomocy i wsparcia.


Cezary Łukaszewski

Starosta Otwocki