Wstępne konsultacje rynkowe na zadanie "Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku" - Memorandum Informacyjne Komercyjne

Data: 29.10.2021 r., godz. 13.00    3131
Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowaną realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku".
Powiat Otwocki zamierza przystąpić do realizacji Projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy nowego budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku.

W związku z powyższym Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych Konsultacjach. Celem Konsultacji jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni komercyjnych w zakresie powierzchni komercyjnych, które należałoby przewidzieć w trakcie realizacji Przedsięwzięcia.

Aktualizacja z dnia 15 listopada 2021 roku:
Termin konsultacji został został wydłużony do dnia 30 listopada 2021.
Wypełnione ankiety, stanowiące Załącznik nr 1 do Memorandum, należy przesyłać na adres: sekretarz@powiat-otwocki.pl