Wstępne konsultacje rynkowe na zadanie "Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku" - Memorandum Informacyjne Finansowe

Data: 29.10.2021 r., godz. 12.00    1860
Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowaną realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku".
Powiat Otwocki zamierza przystąpić do realizacji Projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy nowego budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku.

W związku z powyższym Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych Konsultacjach. Celem Konsultacji jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych instytucji finansujących odnośnie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie finansowania i realizacji planowanego Przedsięwzięcia. Aby umożliwić przybliżenie wstępnych założeń Projektu przedstawia się poniższe Memorandum Informacyjne.


Treść ogłoszenia - Memorandum Informacyjne - Finansowe
Załącznik nr 1 do Memorandum