Wstępne konsultacje rynkowe na zadanie "Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku" - Memorandum Informacyjne Inwestycyjne

Data: 29.10.2021 r., godz. 10.15    2083
Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowaną realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku".
Powiat Otwocki zamierza przystąpić do realizacji Projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy nowego budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku.

W związku z powyższym Powiat Otwocki zaprasza do udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych prowadzonych zgodnie z art. 84 UPZP. Celem Konsultacji jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych Partnerów Prywatnych co do możliwych i najefektywniejszych rozwiązań w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.Zdjęcia nieruchomości: