Kolejne dofinansowanie dla powiatu otwockiego

Data: 27.10.2021 r., godz. 09.25    213
Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Karczewie, na ulicy Mickiewicza, na drodze nr 2771W”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach zadania zaplanowane zostało m.in. wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych z oznakowaniem oraz doświetlenie przejścia. 

Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku, a jego całkowity koszt szacowany jest na 250 000,00 zł.