Ponad 13 milionów na inwestycje z programu Polski Ład

Data: 25.10.2021 r., godz. 11.25    414
Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 150 000 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform "Polski Ład".
Program Inwestycji Strategicznych to dedykowany samorządom komponent opracowywanego przez rząd pakietu społeczno-gospodarczych reform "Polski Ład". Każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek gmin mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: bez kwotowego ograniczenia, na dotację do 30 milionów złotych i wsparcie do pięciu milionów złotych.

Spośród trzech zgłoszonych wniosków, dwa projekty zgłoszone przez Powiat Otwocki spotkały się z uznaniem i otrzymały dofinansowanie. Oto one: 

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku 9 350 000 zł
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zagłoby 8 w Otwocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewni stały pobyt dla 60 osób w podeszłym wieku. Dom i jego otoczenie nie będą miały żadnych barier architektonicznych i zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja obejmie również gabinet medycznej pomocy doraźnej, izolatkę chorych, pomieszczenia pomocnicze i do rehabilitacji, bibliotekę, instalację przywozową, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne, pomieszczenia dla personelu oraz instalacje wewnętrzne. Ponadto, projekt obejmuje przebudowanie zbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej i istniejącego utwardzonego układu komunikacyjnego.

Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki 3 800 000 zł
Projekt zakłada przebudowę sześciu obiektów mostowych na przepusty, których stan techniczny wymaga przeprowadzenie natychmiastowych robót naprawczych. Przewiduje się wykonanie nowych przepustów wraz z wymianą nawierzchni na dojazdach do obiektów oraz uporządkowanie ich otoczenia. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort podróżowania po drogach powiatowych. Dzięki nowym przeprawom przez cieki wodne zostanie poprawiony przepływ wód.

Dofinansowania do zgłoszonych inwestycji, otrzymały także wszystkie gminy z terenu powiatu otwockiego.