VIII Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego za nami

Data: 22.10.2021 r., godz. 00.00    384
Po raz ósmy przedsiębiorcy, samorządowcy, a także ludzie nauki i trzeciego sektora spotkali się podczas Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.
Forum Gospodarcze, stanowiące platformę wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a czasem konstruktywnej krytyki w celu impulsu do rozwoju, na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w powiecie otwockim. Organizowane spotkania mają na celu między innymi zacieśnienie współpracy ludzi biznesu z samorządowcami i przedstawicielami nauki.

Podczas VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które odbyło się 21 października w Z-Hotel Business & Spa w Otwocku, reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządowcy podzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie poszukiwali nowych obszarów rozwoju. Jednym z gości wydarzenia była Minister Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, która omówiła rozwiązania dla przedsiębiorców, które zostaną wprowadzone w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Formy wsparcia dla nowych inwestycji przedstawiła Karolina Falkenberg z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a reprezentanci Urzędu Skarbowego w Otwocku (jego Naczelnik Jolanta Warpas i Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej – Emilia Szostak) przybliżyły dobre praktyki w za-kresie współpracy i zachęcały przedsiębiorców do korzystania z elektronicznych usług urzędu.

O tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy prowadząc firmę na terenie powiatu otwockiego rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego. W panelu udział wzięli: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku Jolanta Warpas, przedstawicielka Wyższej Szkoły Gospodarki Euro-regionalnej w Józefowie prof. Małgorzata Such-Pyrgiel, przedstawiciel Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego Łukasz Piętka oraz Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zdzisław Siwiński.

Partnerem tegorocznej edycji Forum byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Al-cide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.