Komunikat Starosty i Wicestarosty

Data: 17.03.2020 r., godz. 16.00    1411
Informacja od Starosty Cezarego Łukaszewskiego i Wicestarosty Krzysztofa Kłóska przekazująca ważną informację.
Szanowni Państwo,

w ubiegłym tygodniu wzięliśmy udział w spotkaniu, na którym był obecny Minister Środowiska Michał Woś. Uzyskał on pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, a w związku z tym wszyscy uczestnicy spotkania, w tym my – zostaliśmy objęci 14-dniową kwarantanną. Zaleciła ją Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Otwocku, z którą skontaktowaliśmy się po otrzymaniu informacji o wyniku testu Pana Ministra.

Aktualnie czujemy się dobrze. Nie mamy żadnych charakterystycznych dla wirusa objawów. W najbliższych dniach, zgodnie z wytycznymi Sanepidu, zostaniemy poddani badaniom na obecność koronawirusa w organizmie.

Nasza służba zdrowia jest przygotowana na pogorszenie sytuacji epidemicznej, jednak aktualnie w naszym Powiecie nie ma osób z potwierdzoną obecnością koronawirusa ani hospitalizowanych z jego powodu. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki Państwa rozwadze. Prosimy, żeby stosowali się Państwo do obowiązujących zaleceń. To najlepszy sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Cezary Łukaszewski
Starosta Otwocki

Krzysztof Kłósek
Wicestarosta Otwocki