Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Data: 09.09.2021 r., godz. 09.30    146
5 września na terenie Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy” odbył się „Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”. W tym dniu ośrodek otworzył swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych tematyką przyrodniczą.
Tegoroczny Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym rozpoczęto od upamiętnienia jubileuszu XX-lecia nadania imienia Czesława Łaszka Mazowieckiemu Parkowi Krajobrazowemu. Czesław Łaszek od 1972 do 1996 roku pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W czasie swojej wieloletniej, wyjątkowo zaangażowanej pracy na rzecz ochrony środowiska, za jego staraniem utworzono 62 rezerwaty przyrody, z czego 57 na terenie obecnego województwa mazowieckiego, uznano ok. 2000 pomników przyrody, z czego 527 w dawnym województwie warszawskim. Dzięki niemu i temu, że z takim uporem i oddaniem walczył, zwłaszcza o przyrodę Mazowsza, powstał najpierw Mazowiecki, a później Chojnowski Park Krajobrazowy.

Po krótkiej uroczystości jubileuszowej rozpoczęły się warsztaty wycinanek kołbielskich, decoupage na plastrach drewna, ptaków ze styroduru, motylowych broszek z filcu, warsztaty o pszczołach oraz gry i zabawy przyrodnicze.Uczestnicy od Organizatorów otrzymali drobne upominki takie jak: breloki, smycze, magnesy przyrodnicze, plany lekcji, zakładki oraz sadzonki krzewów kaliny koralowej i derenia świdwy.

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością wedukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.