Wsparcie specjalistów dla opiekunów osób niesamodzielnych

Data: 14.09.2021 r., godz. 10.05    192
Sprawujesz opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami i potrzebujesz specjalistycznego wsparcia, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku i weź udział w programie „Opieka wytchnieniowa”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym celem Programu jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.


Bezpłatne wsparcie
Beneficjenci Programu otrzymają bezpłatne wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w formie specjalistycznego poradnictwa. W ramach usługi opieki wytchnieniowej przewidziane są:
  • spotkania indywidualne z psychologiem - 3 godziny;
  • warsztaty grupowe - 3 godziny;
  • spotkania grupy wsparcia - 8 godzin;
  • szkolenia ze specjalistą w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki - 3 godziny.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, tel. 22 719 48 10 wew. 4, e-mail: pcpr@pcprotwock.pl.