Uchwały XXXVIII Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 03.09.2021 r., godz. 12.00    415
2 września br. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Otwockiego, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach. Podczas sesji radni podjęli 5 uchwał.
Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 2 września 2021 r., radni podjęli następujące uchwały, Nr:

  1. 264/XXXVIII/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.;
  2. 265/XXXVIII/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;
  3. 266/XXXVIII/21 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”;
  4. 267/XXXVIII/21 – w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
  5. 268/XXXVIII/21 – w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich.