Budowa zatok autobusowych w Józefowie

Data: 24.08.2021 r., godz. 09.00    293
Już wkrótce przy drogach powiatowych na terenie Józefowa powstaną zatoki autobusowe. Planowany termin rozpoczęcia robót planowany jest na dzień 30 sierpnia br.
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Otwockim a Miastem Józefowem, już niebawem na terenie Józefowa powstaną 4 zatoki autobusowe. Poniżej wykaz zatok:

Ul. Kardynała Wyszyńskiego: od ul. Marszałka Piłsudskiego do ul. 3 Maja
  • przystanek – pętla przy skwerze – Urząd Miasta Józefów
  • przystanek przed rondem z ul. 3 Maja

Ul. 3 Maja: od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Granicznej

  • przystanek przed ul. Kopernika
  • przystanek przed rondem z ul. Graniczną

Ul. Graniczna: od ul. 3 Maja do ul. Nadwiślańskiej
  • przystanek przy ul. Sienkiewicza
  • przystanek przy ul. Jachowicza
  • przystanek przed ul. Nadwiślańską

Ul. Kardynała Wyszyńskiego: od ul. Wawerskiej do Marszałka Piłsudskiego
  • przystanek przed ul. Sienkiewicza
  • przystanek przed ul. 3 Maja (przy nr 17)

Wykonawcą robót jest „DROMO” Spółka Jawna – Pragacz, Pacholczyk.