Kondolencje

Data: 23.08.2021 r., godz. 13.40    362
Wyrazy współczucia Panu Pawłowi Ajdackiemu z powodu śmierci Mamy, składają w imieniu Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego oraz w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki.