PCPR pozyskał 100 000 zł!

Data: 13.08.2021 r., godz. 10.30    352
Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.
W ramach programu zostało zakupionych 1000 paczek żywnościowych dla niepełnosprawnych podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu otwockiego. Beneficjenci programu już otrzymali swoje paczki.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.