Warsztaty strategiczne

Data: 08.07.2021 r., godz. 08.30    328
W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach strategicznych.
Od początku roku trwają prace nad „Strategią Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027”. Dokument ma określić, min. kluczowe kierunki rozwojowe, obszary strategiczne Powiatu na najbliższe lata oraz przyczynić się do dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Długofalowym efektem opracowania i wdrożenia strategii powinna być wyższa jakość życia mieszkańców Powiatu.

W toku naszych prac wchodzimy w kolejny etap, do którego chcielibyśmy zaprosić również przedsiębiorców, społeczników, a także osoby zainteresowane rozwojem naszego regionu. W dniach 12-13 lipca 2021 r. w godzinach 11:00-16:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, odbędą się warsztaty strategiczne, które poprowadzi dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW.

Aktualizacja: Warsztat w dniu 13 lipca odbędzie się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, wejście B.

Podczas warsztatów zainteresowani będą mogli wypowiedzieć się na temat preferowanych kierunków rozwoju powiatu, określenia celów strategicznych i priorytetowych powiatu oraz mocnych i słabych stron naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach każdego mieszkańca powiatu. Każdy głos, każda wypowiedź ma znaczenie, by stworzyć dokument, który określi rozwój powiatu na najbliższe lata.

Prosimy o potwierdzenie obecności na e-mail:promocja@powiat-otwocki.pl