Dołącz do naszego zespołu!

Data: 06.07.2021 r., godz. 14.05    398
Starostwo Powiatowe w Otwocku ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Aplikacje można składać do dnia 18 lipca.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Kandydat powinien posiadać m.in.:

  • wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane wyższe II stopnia o kierunku prawo, geodezja, planowanie przestrzenne
  • minimum 3 lata stażu pracy;
  • umiejętność redagowania wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych;
  • umiejętność korzystania z bazy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz programów ewidencji gruntów;
  • umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

  • przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wybudowanie urządzeń i instalacji przemysłowych;
  • przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału.

Nabór trwa do dnia 18 lipca 2021 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko