Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej poszukiwany!

Data: 24.06.2021 r., godz. 08.30    418
W związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej.
Wymagane kwalifikacje:
  • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
        lub
  • posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres wykonywanych czynności przez Asystenta obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym przy:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy itp.)
  • wykonywanie czynności dnia codziennego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 719 48 10 wew. 4.