II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Data: 16.06.2021 r., godz. 16.00    373
Ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu otwockiego, a także urzędnicy i działacze społeczni spotkali się we wtorek, 15 czerwca br. na najważniejszym dla III sektora wydarzeniu – II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.
Uczestnicy II edycji Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego, która odbyła się we wtorek, 15 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, mieli okazję zapoznać się z różnymi formami współpracy organizacji i samorządu. Rozszerzyli także wiedzę, w jaki sposób rozwijać ekonomicznie organizację poprzez odpłatną działalność statutową.

W ubiegłym roku, z inicjatywy powiatu otwockiego, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń spotkali się po raz pierwszy, aby dzielić się doświadczeniem i zdobywać wiedzę, która wspiera ich rozwój. Mało kto spodziewał się wtedy, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć sektorowi NGO w kolejnych miesiącach. Pandemia sprawiła, że wiele zaplanowanych projektów nie udało się zrealizować. Inne odbyły się w ograniczonym wymiarze. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi i chcemy, podsumować ostatni czas, a jednocześnie poruszyć ważny i aktualny temat przedsiębiorczości społecznej w działalności NGO. – mówił Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, który dokonał oficjalnego otwarcia tegorocznego Forum.

Następnie odbyły się prelekcje, które przeprowadzili doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Jedną z prelegentek była Dorota Lenarczyk ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A, która przedstawiła prezentację „Szlak Jabłkowy” jako przykład współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji. Stanisława Retmaniak z Lokalnego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprezentowała prelekcję „Ekonomia społeczna platformą współpracy organizacji i samorządu”. O tym, jak pracować dla dobra wspólnego opowiedział kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot. Prelekcje wygłosili także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie MC ZRYW, który w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia opowiedzieli o tym, w jaki sposób działają na rzecz naszej lokalnej społeczności. Roman Roczeń z Fundacji Zobaczyć morze omówił zadania fundacji, które skupiają się głównie na organizacji rejsów pełnomorskich, którego załogę w połowie stanowią osoby niewidome lub słabo widzące.

Podczas Forum odbyły się także trzy tematyczne warsztaty: „Budowanie współpracy NGO z samorządem, który przeprowadziła Stanisława Retmaniak, „Włącz się w powiat, czyli ekonomia społeczna w praktyce” Doroty Lenarczyk oraz „Czy organizacja musi żyć tylko z dotacji? W jaki sposób można rozwijać ekonomicznie organizację poprzez odpłatną działalność statutowa” Zbigniewa Wejcmana.

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem: Starosty Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, Członka Zarządu Powiatu Otwockiego Kingi Błaszczyk, Doroty Lenarczyk, Stanisławy Retmaniak, Zbigniewa Wejcmana i Romana Roczenia. Tematem tegorocznego panelu były źródła pozyskiwania funduszy oraz współpraca z samorządami.

II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego, było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim”. Patronem medialnym była Linia Otwocka.