Uchwały XXXVI Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 14.06.2021 r., godz. 08.01    486
10 czerwca br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Otwockiego, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach. Podczas sesji radni podjęli 6 uchwał.
Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 10 czerwca 2021 roku radni podjęli następujące uchwały, Nr:

  1. 251/XXXVI/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.;
  2. 252/XXXVI/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;
  3. 253/XXXVI/21 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2021 roku;
  4. 254/XXXVI/21 – w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  5. 255/XXXVI/21 – w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim;
  6. 256/XXXVI/21 – w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.