Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Data: 10.06.2021 r., godz. 10.30    550
Starostwo Powiatowe w Otwocku ogłosiło nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Głównego Specjalistę ds. zamówień publicznych oraz Referenta w Wydziale Administracyjnym. Dołącz do naszego zespołu!
Referent w Wydziale Administracyjnym

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe I stopnia w zakresie administracji, kierunków technicznych;
 • minimum 2 lata stażu pracy;
 • biegłą znajomość pakietów biurowych oraz systemów operacyjnych Windows (instalacja i konfiguracja)
 • znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • obsługa systemów informatycznych;
 • system obiegu dokumentów: EZD;
 • platforma ePuap;
 • konfiguracja i serwis sprzętu informatycznego;
 • administracja Biuletynu Informacji Publicznej;
 • helpdesk – wsparcie techniczne pracowników urzędu;
 • usuwanie zgłoszonych usterek sprzętu komputerowego lub zgłaszanie ich do serwisu;
 • administracja serwerem poczty elektronicznej.

Nabór trwa do dnia 24 czerwca 2021 roku.
Główny Specjalista w Wydziale Administracyjnym

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wykształcenie wyższe I stopnia w zakresie administracji, ekonomii, prawa lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (np. przeprowadzanie, kontrolo postępowań o udzielenie zamówień publicznych);
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi BZP, DUUE oraz platformy zakupowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • opracowywanie zarządzeń dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych oraz w sprawie zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł;
 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto;
 • współudział przy ustalaniu kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, oraz tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia;
 • kontrola projektów umów;
 • udział w posiedzeniach Komisji przetargowej (otwarcie ofert elektronicznych, weryfikacja podpisów elektronicznych, ocena ofert).

Nabór trwa do dnia 27 czerwca 2021 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko